CBiH obznanila referentne stope srednjeg ponderisanog troška financiranja banaka u Bosni i Hercegovini

PRVA
2 minuta čitanja

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) nedavno je iznijela Referentne stope srednjeg ponderisanog troška financiranja banaka (RSTF3) u Bosni i Hercegovini na svom statističkom web portalu. Objavljivanje se provodi u skladu s usvojenom Metodologijom na nedavnom Sastanku koordinacije bankarske supervizije.

Referentne vrijednosti srednjeg troška financiranja banaka u Bosni i Hercegovini izračunate su u protekle pet godine, pružajući korisne informacije za banke i ostale sudionike na financijskim tržištima. Ove informacije mogu se koristiti za analize i donošenje poslovnih odluka.

Jedna važna primjena ovih referentnih stopa je njihova uporaba u ugovorima o kreditima s promjenjivom kamatnom stopom. Domaće banke mogu sada birati koristiti RSTF3 kao referentnu vrijednost u tim ugovorima, što može pomoći u boljem upravljanju rizikom povezanim s kamatama.

CBBiH će i dalje redovito objavljivati RSTF3 tromjesečno kako bi korisnicima pružila ažurirane informacije. Te informacije dostupne su na statističkom web portalu CBBiH putem poveznice CBBH.

- Oglas -

Ova inicijativa CBBiH ima za cilj poboljšati transparentnost i učinkovitost bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. To će olakšati bankama donošenje odluka o financiranju, dok će drugi sudionici na financijskom tržištu moći dobiti vrijedne informacije za svoje analize i strategije.

Sve to pokazuje predanost Centralne banke Bosne i Hercegovine u osiguravanju stabilnosti i razvoja bankarskog sektora u zemlji, kao i promicanju odgovornog poslovanja i transparentnosti. Njihovo posvećivanje objavljivanju relevantnih informacija za sve sudionike na tržištu ključno je za izgradnju povjerenja i podržavanje održivog ekonomskog rasta.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar