Elektromobili u BiH predstavljeni na Međunarodnom kongresu o novim oblicima pokretanja u Lodzu

PRVA
3 minuta čitanja

Stanje elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini – izazovi i mogućnosti

Na nedavno održanom Međunarodnom kongresu o novim oblicima pokretanja u poljskom gradu Lodzu, Anela Karahasan je, u ime Udruženja za elektromobilnost pri Privrednoj komori Federacije BiH, predstavila situaciju elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini. Kongres, sa temom “Sada je vrijeme za održivu mobilnost”, okupio je vodeće stručnjake iz svijeta elektromobilnosti i pružio im priliku da čuju različite prezentacije od strane 400 govornika i panelista na pet različitih pozornica.

Jedan od najvažnijih aspekata ovogodišnjeg kongresa bio je najveći regionalni sajam tehnologija koje ne emituju štetne gasove u transportu. Sajam je okupio oko 200 izlagača iz cijele Evrope, a ima cilj povezivanja dobavljača i kupaca rješenja za elektromobilnost. Na sajmu su također premijerno predstavljeni neki od najnovijih modela elektromobila, uključujući Ford Explorer, Hyundai, BMW i prvo poljsko elektro dostavno vozilo.

Posebno je važno istaknuti prisustvo predstavnika AVERE, jedinog evropskog udruženja za elektromobilnost koje zastupa razvoj elektromobilnosti u ime poslovnog sektora, akademske zajednice i korisnika elektro vozila. Njihovo prisustvo na ovom događaju ukazuje na važnost konferencije i priznanje značaja elektromobilnosti kao budućnosti transporta.

- Oglas -

Iako Bosna i Hercegovina ima drugačiju situaciju elektromobilnosti u odnosu na evropske zemlje, evidentan je veliki interes za ovu temu tokom Kongresa, posebno u vezi s potencijalom elektro vozila u turizmu u i kroz Bosnu i Hercegovinu. Održano je i mnogo sastanaka o baterijama, reciklaži, novim znanjima i vještinama potrebnim za razvoj elektromobilnosti, kao i o potencijalu vodonika, digitalnoj budućnosti, pametnim gradovima, zelenoj ekonomiji, finansijskim modelima i postizanju klimatskih ciljeva.

Na kraju Kongresa istaknuto je da tržište održivog transporta u Evropi i šire neprekidno raste uprkos mnogim izazovima. Broj elektro vozila i stanica za punjenje stalno se povećava, a ove godine stupaju na snagu revolucionarne pravne mjere za sektor elektromobilnosti u EU. Svaki sljedeći mjesec nas približava postizanju rokova navedenih u “Fit for 55” paketu, što predstavlja važan korak prema ostvarivanju ciljeva održive mobilnosti.

Prihvatanje elektromobilnosti kao novog oblika transporta predstavlja izazov za sve zemlje, ali istovremeno donosi i mnoge prilike za razvoj održive budućnosti. Bosna i Hercegovina ima svoje specifičnosti i prepreke, ali je važno da država prati trendove i aktivno radi na stvaranju povoljnog okruženja za razvoj elektromobilnosti. Učešće na međunarodnim kongresima poput ovog u Poljskoj pruža priliku da se iz prve ruke čuju iskustva drugih zemalja, razmijene ideje i stvore nove mogućnosti za napredak u oblasti elektromobilnosti.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar