Grad Goražde: Sufinansiranje projekata od strane Vlade BPK Goražde

PRVA
2 minuta čitanja

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde je nedavno potvrdila svoju nepromjenjenu podršku projektima Grada Goražde. Premijer BPK Edin Ćulov i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović su nedavno potpisali ugovor o finansijskoj podršci za projekte sanacije putnog pravca Hubjeri i rješavanje problema odvodnje oborinskih voda u ulici Agana Imamovića.

Za realizaciju ovih projekata, iznos od 130.000 KM je osiguran u skladu s Programom utroška sredstava sa ekonomskog koda Vlade BPK Goražde-Tekući transferi drugim nivoima vlasti. Premijer Ćulov je istakao da su ovi projekti od velikog značaja za stanovništvo koje gravitira ovom području i da je Vlada BPK Goražde posvećena poboljšanju uslova za život građana na ovim prostorima.

Dionica puta prema Hubjeri je trenutno u jako lošem stanju, što je bio kontinuirani problem koji su iznosili sugrađani koji koriste ovu dionicu. Ovaj projekat će poboljšati uslove za sve koji koriste put prema Hubjeri. Također, rješavanje problema odvodnje oborinskih voda u ulici Agana Imamovića je također veoma važno jer će smanjiti probleme vezane za vodu i olakšati svakodnevni život stanovnicima ove ulice.

Gradska uprava Goražde će biti zadužena za implementaciju ovih projekata u određenom roku. Gradonačelnik Goražda je izrazio zadovoljstvo uspješnom saradnjom između Vlade BPK Goražde i Gradske uprave Grada Goražde, te je izrazio nadu da će se ta saradnja nastaviti u budućnosti kako bi se realiziralo što više infrastrukturnih projekata na području grada i kantona. Također, gradonačelnik je istakao potrebu za većom podrškom sa viših nivoa vlasti kako bi se ostvarili ciljevi lokalne zajednice.

- Oglas -

Ova vijest će sigurno donijeti olakšanje svim građanima Goražda koji koriste put prema Hubjeri, kao i stanovnicima ulice Agana Imamovića koji se suočavaju s problemima odvodnje oborinskih voda. Projekti poput ovih imaju direktan utjecaj na kvalitet života građana i njihova realizacija je pokazatelj posvećenosti vlasti u rješavanju problema lokalne zajednice. Nadamo se da će ova suradnja između Vlade BPK Goražde i Gradske uprave Grada Goražde biti nastavljena i u budućnosti kako bi se ostvarili još mnogi infrastrukturni projekti koji će poboljšati kvalitet života svih građana.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar