Kako BiH može postati dio EU – pouka iz presude

PRVA
4 minuta čitanja

Naslov: Evropski sud za ljudska prava potvrđuje put ka građanskoj Bosni i Hercegovini

Dan za danom, presude Evropskog suda za ljudska prava stvaraju temelje za budućnost Bosne i Hercegovine kao građanske države, u kojoj će prava svih građana biti jednako zaštićena i ničije uskraćeno. Ova neosporna istina izrečena je nedavno od strane člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikšića, koji je naglasio važnost implementacije ovih presuda kako bi Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Evropske porodice.

Nikšić ističe da je iskustvo pokazalo kako same presude, unatoč njihovoj važnosti, ne znače automatsku provedbu u Bosni i Hercegovini. Međutim, on naglašava da nam svaka presuda Evropskog suda za ljudska prava pokazuje put ka ostvarenju cilja građanske Bosne i Hercegovine te nas upućuje na ono što trebamo i moramo uraditi da bi postali dio Evropske porodice.

Presude Evropskog suda za ljudska prava pružaju smjernice za reforme u pravosuđu, ljudskim pravima i vladavini prava u Bosni i Hercegovini. One nam pokazuju koje korake trebamo poduzeti kako bismo osigurali da prava svih građana budu zaštićena, neovisno o njihovoj nacionalnoj, vjerskoj ili etničkoj pripadnosti. Ove presude su ključan alat koji nam pomaže izgraditi temelje za građansku Bosnu i Hercegovinu.

- Oglas -

Implementacija presuda je, međutim, izazovan proces koji zahtijeva punu angažiranost i suradnju svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini. To zahtijeva i političku volju i hrabrost donositelja odluka kako bi se stvorili zakoni i institucionalni okviri koji će omogućiti provedbu ovih presuda. Bez obzira na prethodne neuspjehe u implementaciji, svaka nova presuda nam pruža priliku da ispravimo prošle greške i krenemo naprijed ka boljoj budućnosti.

Građanska Bosna i Hercegovina s jednakim pravima za sve građane znači obavezu da se bavimo predrasudama i diskriminacijom, te stvorimo društvo u kojem se poštuje različitost i gdje svi mogu ravnopravno sudjelovati u javnom i političkom životu. To podrazumijeva i promjenu političke retorike koja se bazira na podjelama i sukobima te prihvaćanje dijaloga i kompromisa kao načina rješavanja problema.

Nadalje, presude Evropskog suda za ljudska prava ukazuju na važnost jačanja pravosudnih institucija i osiguranja neovisnosti sudstva. Implementacija ovih presuda treba stvoriti klimu u kojoj će svi građani, bez obzira na svoj položaj ili političku pripadnost, imati povjerenje u sudski sistem i vjerovati u pravednu i nediskriminirajuću pravdu.

Stoga, nove presude Evropskog suda za ljudska prava trebaju biti više od simbola. One moraju biti pokretačka snaga za promjene i osiguranje bolje budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine. Implementacija ovih presuda treba biti prioritet za političke lidere i institucije, kako bi Bosna i Hercegovina mogla postati ravnopravna članica Evropske porodice, u kojoj će svi građani imati jednaka prava i prilike.

Budućnost građanske Bosne i Hercegovine je u našim rukama. Vrijeme je da se svi zajedno angažiramo u provedbi presuda Evropskog suda za ljudska prava kako bismo stvorili društvo jednakih ljudi, s jednakim pravima i jednakošću za sve.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar