Papirni most za Sarajevo – traže se idejni i izvedbeni projekat

PRVA
3 minuta čitanja

Grad Sarajevo objavio je tender za nabavku usluga izrade idejnog i izvedbenog projekta pješačkog mosta Paper bridge preko rijeke Miljacke. Ovaj tender je raspisan na osnovu sporazuma o zajedničkoj saradnji između Općine Novo Sarajevo i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Naime, studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su tokom izbornog predmeta Arhitektonski natječaji u ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine izradili idejna rješenja mostova na lokacijama iza Doma zdravlja “Omer Maslić” i iza hotela “Novotel” (bivši hotel “Bristol”). Pobjednički rad za most na lokaciji iza Doma zdravlja “Omer Maslić”, koji povezuje ulicu Bihaćka sa šetnicom Aleja lipa, je autorsko rješenje Tajre Šurković pod nazivom Paper bridge.

Glavni razlog za raspisivanje ovog tendera je poboljšanje povezanosti pješačkog i biciklističkog saobraćaja u blizini više poslovnih zgrada, Doma zdravlja, glavne gradske ceste te šetnica i biciklističkih staza sa obje strane rijeke Miljacke. Trenutni mostovi u ulici Azize Šaćirbegović i most iz Gradačačke ulice su udaljeni oko 500 m, što nije praktično za pješake i druge korisnike u neposrednoj blizini.

Koncept mosta Paper bridge je zasnovan na origami načinu savijanja papira, iz kojeg je dobijena jednostavna geometrijska forma sa prostim statičkim sistemom. Ovaj dizajn betona “imitira” papir kako bi se uklopio u okruženje i zgrade nastale u periodu 60-tih i 70-tih godina. Most svojim jednostavnim linijama i geometrijom ostavlja dojam savremenog dizajna.

- Oglas -

Osim toga, odabrano rješenje natječaja sugerira da budući pješački most može biti i interventni koridor za vozila hitne pomoći.

Osnovni cilj ovog projekta je da most bude kvalitetno izveden uz prihvatljive cijene i da bude trajan uz redovno održavanje. Zbog toga je projektant obavezan da pripremi kvalitetnu investicijsku projektnu dokumentaciju kroz idejni i izvedbeni projekat. Ova dokumentacija će poslužiti investitoru za utvrđivanje potrebnih troškova projekta, pripremu okvira izvođenja radova, nadzora i smanjenje rizika pri realizaciji projekta, kao i za dobijanje potrebnih sredstava.

Procijenjena dužina mosta je 34,00 – 35,00 m, a predviđena širina je 5,00 m. Na mostu će biti i biciklistička staza širine 100,00 cm sa zaštitnim zonama, kao i pješačka staza širine 320,00 cm.

Grad Sarajevo će na osnovu pristiglih ponuda odabrati ekonomski najpovoljniju i najkvalitetniju ponudu za izradu idejnog i izvedbenog projekta pješačkog mosta Paper bridge preko rijeke Miljacke. Nakon toga će se pristupiti realizaciji projekta kako bi se unaprijedila povezanost pješaka i biciklista u ovom dijelu grada.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar