Pitanje smanjenja PDV-a na medicinske preparate je u nadležnosti državnih institucija, naglašava Šeranić

PRVA
2 minuta čitanja

Ministar zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, izjavio je da je ministarstvo koje vodi razmotrilo mogućnost snižavanja zarade na medicinske preparate, i da je inicijativa za smanjenje PDV-a na medicinske preparate preusmjerena Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Prema Šeranićevim riječima, odluka o snižavanju maloprodajne zarade na medicinske preparate donesena je od strane Ministarstva trgovine i turizma, koju je Vlada Republike Srpske prihvatila putem uredbe. On je naglasio da je potrebno diskutirati o tim inicijativama, ali da se mora imati u vidu da svaki prijedlog za smanjenje PDV-a zahtijeva odgovarajuću nadoknadu.

“Inicijative koje su isticale da bi, ukoliko bi se smanjio PDV na medicinske preparate, trebalo povećati PDV na luksuznu robu kako bi se održala ravnoteža uplate u budžet su razmatrane”, objasnio je Šeranić.

Govoreći o izradi socijalne karte, ministar zdravlja je izjavio da tu aktivnost trenutno vodi Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS, koje priprema registar sa svim isplatama iz budžeta. Cilj socijalne karte je transparentno i efikasno korištenje novca namijenjenog socijalnoj zaštiti, za potrebe građana koji se nalaze u teškom materijalnom položaju.

- Oglas -

Šeranić je također naglasio da je Ministarstvo zdravlja u proteklih šest mjeseci aktivno radilo na planiranju ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama RS. Ministarstvo je zatražilo od svih zdravstvenih ustanova podatke o očekivanom odlasku u penziju ljekara i medicinskih tehničara u narednih pet godina. Ovakav plan omogućava pravovremeno identificiranje nedostataka u stručnom kadru i poduzimanje mjera kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite.

Također, Ministarstvo planira otvaranje dodatnih edukativnih centara za opću medicinu u RS, s ciljem olakšavanja specijalizacije u ovoj oblasti. Ova inicijativa doprinosi razvoju primarne zdravstvene zaštite i jačanju opće medicine kao osnovnog stupnja zdravstvenog sistema.

Iako su ove inicijative u fazi razmatranja i planiranja, čini se da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske aktivno doprinosi pronalaženju rješenja koja bi unaprijedila zdravstveni sektor i osigurala bolju dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite za građane.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar