Predstavnici sindikata i MMF-a o indeksu cijena i postupku usklađivanja minimalne plate

PRVA
2 minuta čitanja

Predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH i Misije Međunarodnog monetarnog fonda održali su sastanak u Sarajevu na kojem se razgovaralo o provođenju Zakona o radu, kolektivnim ugovorima i sektorima koji su obuhvaćeni kolektivnim ugovorima te djelokrugu kolektivnih ugovora i vezi između minimalne plate, plata u privatnom sektoru i plata u javnom sektoru.

Na sastanku, koji je održan po zahtjevu Misije MMF-a, bilo je riječi i politici plata za 2024., pregovorima o minimalnoj plati te ostalim politikama u pogledu tržišta rada i reforme u toj oblasti.

Predstavnici sindikata su, kako je saopćeno, predstavili status radnika u BiH, potrošačku korpu i visinu plata za javni i realni sektor. Prezentirali su cijene u BiH i u Evropi, pri čemu je konstatovano da su cijene hrane skuplje u BiH nego u Evropskoj uniji, a da su plate tri puta manje nego u EU.

Prezentiran je također postupak usklađivanja minimalne plate.

- Oglas -

-Iznesen je stav sindikata koji je prije godinu dana predstavljen na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) FBiH da minimalna plata bude 70 posto od prosječne plate Federacije BiH, gdje u minimalnu platu ne ulaze naknade toplog obroka, prevoza i regresa.
Novi zakoni o porezu na dohodak i doprinosima, kao i propis koji po Zakono o radu reguliše minimalnu platu, moraju proći sjednicu ESV FBiH, u kojem su Vlada FBiH, Sindikat i Udruženje poslodavaca FBiH – navode iz Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH

Predstavnici MMF-a su iznijeli stavove te finansijske institucije u vezi s minimalnom platom i primanjima za javni i realni sektor.

iz Sindikata navode da su razmijenjene informacije koje predstavnici MMF nisu znali, a posebno dio koji se odnosi na primanja radnika, kao i usklađivanja plata s rastom indeksa potrošačkih cijena.

Biznis.ba

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar