Skupština danas o zakonu o temeljima sigurnosti u prometu, zakonu o zaposlenju i PDV-u

PRVA
3 minuta čitanja

Predložene promjene predviđaju da se vozila u kojima se prevoze osobe s invaliditetom sa postotkom invaliditeta od 80 posto i više mogu označiti posebnim znakom, dok trenutni propis zahtijeva postotak invaliditeta od 100 posto.

Kao što su već objasnili predložitelji zakona, suština promjene je smanjenje postotka invaliditeta potrebnog za izdavanje znaka pristupačnosti sa 100 posto na 80 posto i ukidanje diskriminacije osoba s invaliditetom u odnosu na takve osobe u susjednim državama i zemljama Europske unije, gdje je većinom taj postotak 80 posto, ponekad čak i niži.

Delegati će također raspravljati o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je predložio Predstavnički dom.

Predstavnički dom je ranije usvojio predloženi zakon kojim se propisuje da žena s djetetom do godinu dana starosti ima pravo raditi pola radnog vremena nakon isteka porodiljnog dopusta, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo raditi pola radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

- Oglas -

Također je definirano da ovo pravo mogu koristiti i zaposlenici – očevi djece, ako za to vrijeme žene rade puno radno vrijeme ili osoba koja brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju brinuti se o djetetu.

Prema tome, žena s djetetom ili zaposlenik – otac djeteta imaju pravo raditi pola radnog vremena dok dijete ne navrši tri godine ako, prema nalazu ovlaštenog liječnika, za dijete treba pojačana njega.

Delegati bi također trebali razmotriti i principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji također predlaže povećanje granice za registraciju poreznih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM zbog inflacijskih kretanja i povećanja cijena robe i usluga.

Na dnevnom redu bi se također trebao naći Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, kao i Prijedlog odluke o osnivanju Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Trebala bi se raspravljati i inicijativa delegata Kemala Ademovića, koju jučer nije podržala Zajednička komisija za odbranu i sigurnost, a kojom se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a posebno od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, traži hitno pokretanje postupka za proširenje kapaciteta Agencije za obrazovanje i stručno usavršavanje kadrova za najmanje 100 polaznika u roku od tri mjeseca od dana usvajanja inicijative.

Ademović je na sjednici Zajedničke komisije izjavio da je, nakon razmatranja Izvještaja o radu granične službe za 2022. godinu, došao na ideju da pokrene ovu inicijativu “zato što izvještaj o radu granične službe ukazuje na veliki broj nepopunjenih radnih mjesta u graničnoj službi”.

(Vijesti.ba / FENA)

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar