Uskraćene marže na temeljne namirnice: Vlada FBiH implementira nove strategije

PRVA
2 minuta čitanja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjem sastanku donijela odluku o postavljanju maksimalnog iznosa zarade u trgovini za odabrane osnovne prehrambene proizvode i druge artikle. Ova odluka ima za cilj zaštiti standard života građana i zaustaviti stvaranje nepotrebnog profita od strane trgovaca.

Ova mjera izravnog nadzora nad cijenama odnosi se na proizvode koji su pod nadležnošću Federacije BiH, kantona, gradova i općina, kao i na ostale prehrambene proizvode i artikle koji se prodaju na veliko i malo. Sva pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i trgovinom dužna su utvrditi zarade koje ne prelaze maksimalni postotak na nabavnu cijenu.

Na primjer, za pšenično brašno tipa 550 određena je veleprodajna zarada od 5 posto, a maloprodajna zarada od 7 posto. Slične zarade su postavljene i za druge proizvode kao što su hljeb od pšeničnog brašna, mlijeko, jestivo ulje, šećer, svježa jaja, svježe meso i deterdženti za pranje veša i suđa.

Ova odluka je donesena nakon prethodne izmjene odluke iz aprila ove godine koja se odnosila na visinu zarade 31. prosinca 2020. Budući da su mnoge trgovine otvorene nakon tog datuma, bilo je potrebno donijeti novu odluku kako bi se cijene pravilno regulirale. Vlada je smatrala da su mjere izravnog nadzora nad cijenama još uvijek potrebne radi zaštite standarda stanovništva, posebno u kontekstu inflacije koja smanjuje kupovnu moć građana.

- Oglas -

Nova odluka će stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH. Kontrolu provođenja odluke vršit će federalna, kantonalna, gradska i općinska inspekcija za tržište.

Ova mjera ima za cilj zaštiti potrošače od pretjerano visokih cijena i zarada trgovaca. U kontekstu trenutačnih inflatornih pritisaka, ova odluka predstavlja važan korak u očuvanju standarda života stanovništva.

Izvor: Biznis.ba

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar