Usvojen Plan aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH 2024-2026. u novom tekstu

PRVA
1 minuta čitanja

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je u novom tekstu Plan aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH (PER BiH) 2024-2026. godine.

Na znanje su primljeni odgovarajući prijevodi dokumenata (Zajednički zaključci ekonomskog i financijskog dijaloga između EU-a i Zapadnog Balkana i Turske, Procjena Europske komisije na Program ekonomskih reformi BiH 2023. – 2025. i Smjernice Europske komisije za izradu programa ekonomskih reformi 2024. – 2026. Zapadnog Balkana i Turske), koji su važni kao prilozi za izradu PER-a BiH.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinator za Program ekonomskih reformi za 2024. – 2026. godinu na razini BiH, dužna je u saradnji s entitetskim koordinatorima i državnim ministarstvima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, komunikacija i prometa, civilnih poslova, financija i trezora i Direkcijom za europske integracije, a po potrebi i ostalim institucijama Vijeća ministara BiH, provesti Plan aktivnosti sukladno prilozima te pripremiti program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2024. – 2026. godinu, u zadanim rokovima.

Prema ovom planu, Program ekonomskih reformi BiH trebao bi biti dostavljen Evropskoj komisiji polovinom januara sljedeće godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

- Oglas -

 

Biznis.ba

 

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar