Vlasti BPK Goražde pružaju mogućnost dodjele koncesija za izgradnju solarnih elektrana

PRVA
3 minuta čitanja

Na danas održanoj sjednici, vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su donijele nekoliko ključnih odluka u vezi sa različitim sektorima. Jedna od tih odluka se odnosi na davanje koncesija za izgradnju fotonaponskih elektrana i vjetroelektrana na određenim lokacijama unutar tog kantona. Ova odluka stvara mogućnost pružanja dozvola za izgradnju solarnih elektrana, i svi zainteresirani subjekti mogu dostaviti njihove prijedloge za dodjelu koncesija ministarstvu koje je odgovorno za gospodarstvo.

Također, vlasti su dale odobrenje za izradu Projekta uređenja potoka koji prolazi kroz područje bivše kasarne “Šišeta” u Goraždu. Ova odluka je usmjerena na poboljšanje infrastrukture tog područja i stvaranje boljih uvjeta za lokalno stanovništvo.

U vezi sa raspodjelom sredstava za policiju, vlasti su dale saglasnost premijeru da potpiše ugovor o načinu upotrebe sredstava iz programa “Kapitalni transferi, drugi nivoi vlasti i fondovi”. Ta sredstva će biti usmjerena na poboljšanje rada Uprave policije nadležnog ministarstva.

Vlasti su također odobrile financijska sredstva nositeljima sportskih aktivnosti na kantonalnoj razini. Ukupno 6.200 KM je odobreno za dva sportska kluba kako bi se podržalo provođenje dodatnih programa.

- Oglas -

Ministarstvu koje je zaduženo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, je odobreno financijska sredstva u iznosu od 15.000 KM za JU “Dom za stara i nemoćna lica”. Ta sredstva će biti iskorištena za pokrivanje troškova pružanja usluga i funkcioniranje te javne institucije.

Vlasti su također dale saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da potpiše Sporazum o finansiranju treće faze Projekta Zeleni ekonomski razvoj, koja uključuje izradu projekta kantonalnog akcijskog plana zaštite okoliša. Ovaj projekt je usmjeren na poboljšanje zaštite okoliša na području kantona.

Vlasti su također odobrile izmjene i dopune programa koji se odnose na subvencije javnim poduzećima i tekuće transfere drugim nivoima vlasti kako bi se osigurala dodatna financijska sredstva za projekte od značaja za zaštitu okoliša.

Na kraju, vlasti su odobrile dodjelu financijskih sredstava Rijasetu Islamske zajednice BiH i saglasnost na izmjene i dopune Plana i Programa korištenja sredstava prikupljenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2023. godinu.

Ove odluke vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imaju cilj unaprijediti gospodarstvo, infrastrukturu, sport, socijalnu politiku i zaštitu okoliša u tom kantonu. Vlasti će nastaviti podržavati projekte koji doprinose razvoju kantona i poboljšanju kvalitete života građana.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar