Zamjena za “Problem koji zahtijeva rješavanje” – Pitanje koje zahtijeva akciju

PRVA
2 minuta čitanja

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je izjavio da je Vlada FBiH na današnjoj sjednici donijela zaključak kojim je zatražena dostava informacija o neto plaćama članova uprava, kao i platama članova upravnih i nadzornih odbora, te radu u radnim tijelima i komisijama. On je dodao da će u vezi s tim nastojati sve staviti u zakonske okvire.

Ova inicijativa Vlade je pokrenuta nakon što je javnost iznenadila informacija da direktor javnog preduzeća može imati veću zaradu od zastupnika, ministra ili premijera. Premijer Nikšić ističe da je srž problema upravo u tome da se analizira trenutno stanje i da se spriječe takve nepravilnosti.

Prema Nikšićevim riječima, problem se pojavljuje i u agencijama i upravama, koje također Vlada imenuje, a koje nikako ne bi trebale biti nadređene Vladi. U nekim slučajevima, direktori imaju veća primanja od premijera, ministara ili zastupnika, što je situacija koju premijer smatra neprihvatljivom. U takvim slučajevima, od Vlade se traži da izvršava određene zadatke ili obaveze, dok se zanemaruju nepravilnosti u drugim područjima, kao što je slučaj rezerve u Zavodu zdravstvenog osiguranja.

Nermin Nikšić je naglasio da je Vlada odgovorna za pronalaženje rješenja i da ne postoji razlog za šutnju o takvim nepravilnostima. Ova akcija Vlade ima za cilj postavljanje jasnih zakonskih okvira za primanja u javnom sektoru, kako bi se izbjeglo nepropisno i neujednačeno plaćanje.

- Oglas -

Očekuje se da će Vlada, na temelju dostavljenih informacija, analizirati situaciju i provesti potrebne reforme kako bi se ispravile takve nepravilnosti te osigurala pravičnost i učinkovitost u plaćanju unutar javnog sektora Federacije BiH.

Ova inicijativa Vlade pokazuje da je osiguranje transparentnosti i eliminiranje nepravilnosti u javnom sektoru jedan od prioriteta budućeg razvoja i funkcioniranja federacije. Samo kroz poštene i pravedno regulirane plate i naknade može se osigurati izgradnja odgovorne i učinkovite državne strukture koja će raditi u korist svih građana Federacije BiH.

Podijelite ovaj članak
Dodaj komentar