Kraljević pojasnio zašto je bilo neophodno zaduženje FBiH

5 minuta čitanja

– U prva dva mjeseca 2024. godine Federacija BiH je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 794 milijuna maraka, a istovremeno isplatila 1,096 milijardi KM obveza iz prethodne godine što ukazuje da je dosadašnjim odgovornim odnosom prema javnom dugu iz svojih vlastitih izvora i bez zaduženja isplatila preko 300 milijuna KM obveza.

Kada gledamo zemlje u okruženju, stopa zaduženosti Federacije Bosne i Hercegovine je i dalje ispod prosjeka zemalja u regiji. Ovaj podatak dokaz je odgovornog upravljanja javnim dugom i restrikcija proračunskih izdataka, unatoč svim poteškoćama koje su dočekale ovaj saziv Vlade Federacije BiH.
„Da bi javnost lakše razumjela određene postupke po pitanju rizničnog poslovanja, navodimo i kako Vlada svake godine nakon usvajanja Proračuna Federacije BiH, usvaja odluke o zaduživanju u ukupnom godišnjem iznosu do visine sredstava planiranih Proračunom Federacije BiH za pojedinu godinu. Svi proračunski primici od zaduživanja, uključujući i kratkoročno zaduživanje, tj. ono koje nastaje i koje se otplaćuje u istoj kalendarskoj godini, moraju se planirati u Proračunu. Kao i ranijih godina, tako su i u Proračunu Federacije BiH za 2024. godinu planirani primici od kratkoročnog zaduživanja u ukupnom iznosu od 360 milijuna KM. U okviru ovog iznosa planirani su i kratkoročni primici u iznosu od 260 milijuna maraka koji se također planiraju otplatiti tijekom 2024. godine, ukoliko bi se planirano zaduženje i realiziralo. Uzimajući u obzir da u 2024. godini na naplatu dospijeva 100 milijuna KM trezorskih zapisa emitiranih 2023. godine, u Proračunu FBiH za 2024. godinu planirani su primici od izdanja trezorskih zapisa u iznosu od 360 milijuna KM, a u identičnom iznosu 360 milijuna su također planirane otplate po osnovu trezorskih zapisa. Navedeno znači da će na kraju 2024. godine stanje duga po osnovu trezorskih zapisa ostati nepromijenjeno i da će iznositi 100 milijuna KM, koliko je i iznosilo na kraju 2023. godine“, ističu iz Ministarstva financija FBiH.
Prema tome, odluke o zaduženju putem trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 360 milijuna KM su bile nužne isključivo kako bi se Federalnom ministarstvu financija dala ovlaštenja za provedbu planiranih aukcija i ispunili planovi utvrđeni Proračunom FBiH za 2024. godinu. Uzimajući u obzir trenutnu rezervu likvidnosti Proračuna, te projekcije dinamike ostvarenja planiranih prihoda, očekujemo da će aukcije trezorskih zapisa u ukupnom iznosu do 200 milijuna KM biti otkazane, kao što je to bio slučaj i prethodne godine.
Valja napomenuti kako su proteklu godinu obilježili značajni pritisci na Proračun FBiH uzrokovani nemogućnosti izmirivanja obveza po kreditima od strane krajnjih korisnika (JP Autoceste FBiH) i dodatnim izdacima za socijalne kategorije. Unatoč svemu tome, Vlada FBiH je bez problema vršila redovite isplate svih izdataka bez kašnjenja i uz nekoliko otkazanih aukcija trezorskih zapisa i obveznica. Svjesni važnosti izgradnje autoputova, Vlada FBiH je učinila dodatne napore, reprogramirala obveze JP Autoceste FBiH, te samim tim stvorila preduvjete za novi investicijski ciklus u cestogradnji koja i dalje ostaje visoko na ljestvici prioriteta ovog saziva federalne vlade. Uz fiskalne reforme, sektor prometa će imati maksimalnu podršku kako bi u zadanim rokovima završili izgradnju autoputa te time stvorili uvjete za brži protok robe i bolju prometnu povezanost sa zemljama EU. Također, želimo naglasiti da se sve operacije zaduživanja Federacije BiH provode transparentno, da su sve aukcije vrijednosnih papira Federacije BiH javne, i da na njima mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe, kako domaće tako i strane. Uz navedeno, pored planova za zaduživanje, javno se objavljuju i rezultati aukcija, kao i kvartalna izvješća o stanju duga Federacije BiH.
Na kraju, u godini u kojoj dospijeva rekordna otplata duga u iznosu preko 1,4 milijardi KM, samo odgovorno i racionalno upravljanje javnim financijama koje provode Ministarstvo financija FBiH i Vlada FBiH osiguravaju sigurnost isplate socijalnih davanja i financiranje kapitalnih projekata što je primarni cilj Vlade FBiH.

(Vijesti.ba)

Podijeli ovaj članak