Home Bosna i Hercegovina MUP KS: Sljedeće godine digitalni sistem za upravljanje dokumentima

MUP KS: Sljedeće godine digitalni sistem za upravljanje dokumentima

by admin

Dokument menadžment sistem primjenjivat će se putem pisarnice u sjedištu Ministarstva i pisarnica koje se nalaze u okviru Sektora za građanska stanja. Sva pošta koja je predmet prijema putem pisarnice ubuduće će biti skenirana, evidentirana/protokolisana i otpremljena elektronskim putem na dalju obradu. Na ovaj način bit će umanjen, te po mogućnosti i potpuno eliminisan tradicionalni način čuvanja podataka na papiru, koji je i dalje dominantno prisutan, a istovremeno i nepouzdan i gotovo uvijek dovodi do smanjenja efikasnosti.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica donio je odluku o uvođenju i primjeni DMS sistema s ciljem informatizacije poslovnih procesa unutar MUP-a Kantona Sarajevo kako bi se ubrzao i pojednostavio način rada, u skladu sa savremenim softverskim rješenjima.

– Uvođenjem DMS sistema olakšat ćemo unos, razmjenu, spremanje i obradu informacija, te postići direktne uštede u vremenu rada, smanjenju troškova, kao i povećanju efikasnosti poslovanja. MUP Kantona Sarajevo otvoren je za uvođenje savremenih tehnoloških rješenja kojima ćemo poboljšati rad unutar organa, a samim tim imati i krajnje zadovoljstvo korisnika – izjavio je Katica.

Prednosti uvođenja Dokument menadžment sistema u poslovanje su brojne i višestruke, a primjenjivat će se kroz sve organizacione jedinice Ministarstva i Uprave policije koje će zaprimljenu poštu evidentirati kroz sistem Owis, primjenjujući odredbe važećih zakonskih propisa o kancelarijskom poslovanju, saoopćeno je iz MUP-a KS.

(Vijesti.ba)

Možda vas zanima