Nije prihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka o imenovanju Dragane Čavka

3 minuta čitanja

Kako je pojašnjeno, navodi iz obrazloženja ne mogu se dovesti u vezu sa vitalnim nacionalnim interesima koji su definisani Ustavom RS.

- OGLAS -

Vijeće je istaklo da se iz navoda obrazloženja zahtjeva ne uočava u čemu se sastoji povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda da bude adekvatno zastupljen u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, s obzirom na činjenicu da se osporenom odlukom vrši izbor člana Upravnog odbora RTRS-a, koji ima status javnog preduzeća, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Vijeće je raspravljalo o prihvatljivosti zahtjeva, to jeste da li postoje procesnopravni uslovi za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim aktom Narodne skupštine došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda.

- OGLAS -

Podnosilac je u zahtjevu istakao da je odlukom, kojom je Dragana Čavka izabrana za člana Upravnog odbora RTRS-a, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda jer postoji osnovana sumnja da je riječ o manipulaciji prilikom njenog izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti.

Klub bošnjačkog naroda smatra da Ustavom garantovana zaštita prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, ne podrazumijeva samo brojčanu zastupljenost u institucijama vlasti, već i adekvatnu zastupljenost.

- OGLAS -

To jeste da nosioci vlasti mogu biti pripadnici određenog konstitutivnog naroda ako su tu pripadnost stekli rođenjem ili se duži niz godina izjašnjavaju kao Bošnjaci, a ne kako određena profesija ili funkcija to zahtijeva.

Odluku o izboru člana Upravnog odbora RTRS-a izglasala je 28. maja Narodna skupština RS.

Vijeće naroda RS 20. juna nije postiglo saglasnost o vetu Bošnjaka na imenovanje Čavke, saglasnost nije postigla ni 2. jula Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda RS za usaglašavanje zakona, propisa i akata, zbog čega je ovo pitanje razmatrao Ustavni sud RS.

Nakon što je i sud odbio zahtjev bošnjačkih delegata u Vijeću naroda RS, ne postoje smetnje da Čavka preuzme funkciju člana Upravnog odbora RTRS-a.

“Tu je vjerovatno kraj priče i Ustavni sud RS je stavio tačku na to i ona može biti u Upravnom odboru”, rekao je za “Nezavisne novine” Alija Tabaković, delegat Kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS.

On ističe da nema ništa protiv da se bilo ko izjašnjava kako hoće, ali da na ovaj način nije korektno.

“To raditi od konkursa do konkursa je zaista ružno, nekorektno i to je po meni određeni vid prevare, a samim tim i krivičnog djela. Ranije se izjašnjavala kao Srpkinja, sada kao Bošnjakinja, a možda će za četiri godine biti iz reda ostalih ili Hrvatica. Tome se mora stati u kraj”, poručio je Tabaković.

Dragana Čavka, ranije je za “Nezavisne novine” istakla da u svemu ne vidi ništa sporno, te da nije prekršila nijedno pravo niti zakon.

(Vijesti.ba / Srna)

Podijeli ovaj članak