Predstavljeni rezultati projekta za implementaciju EU direktive o prečišćavanju otpadnih voda

3 minuta čitanja

U protekle dvije godine provedbe projekta “Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito planiranje i implementaciju EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda…

- OGLAS -

…(EU UWWTD)” identifikovano je 338 aglomeracija u BiH kao osnov za planiranje adekvatnih sistema za prečišćavanje otpadnih voda, istaknuto je danas u Sarajevu prilikom prilikom predstavljanja rezultata provedbe tog projekta.

Izrađen je Master plan aglomeracija u BiH kao i program zakonskih, institucionalnih, tehničkih i ekonomskih mjera potrebnih za implementacije ove EU Direktive za identificirane aglomeracije u BiH. Predloženi su najprikladniji institucionalni aranžmani za provedbu Direktive, a prema praksama primjenjenim u zemljama članicama EU za pridruživanje BiH Evropskoj uniji.

- OGLAS -

Izgradnja infrastrukture za pružanje kvalitetnih usluga prečišćavanja otpadnih voda zahtijeva velika ulaganja što uveliko može doprinijeti otvaranju radnih mjesta i poticanju rasta u sektoru vodne industrije. Provedba ove EU Direktive ne pridonosi samo postizanju ciljeva zaštite okoliša, nego i znatnom povećanju broja radnih mjesta, ekonomskog rasta i ulaganja.

Roko Andričević, voditelj projektnog tima, rekao je da Master Plan aglomeracija u BiH predstavlja dokument koji bi trebao poslužiti svim aktivnim sudionicima za provedbu EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda u BiH i pokretanje pregovora ove, finansijski najzahtjevnije direktive.

- OGLAS -

– Master plan aglomeracija za Bosnu i Hercegovinu, te prateći planovi za njenu provedbu za Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Brčko Distrikt, predstavljaju nulti korak za pokretanje provedbe, a njihovo ažuriranje tokom izrade studija izvodljivosti i tehničkih dokumentacija aglomeracija, omogućit će njihovo pravovremeno kofinansiranje iz EU strukturnih fondova. Proizvedeni dokumenti u sklopu ovog projekta također se mogu promptno koristiti za prioritizaciju aglomeracija po njihovoj spremnosti i traženju tehničke pomoći za pokretanje projekata izrade studija izvodljivosti i pripreme tendera za konačnu implementaciju. Implementacija ove važne direktive put je ka poboljšanju kvalitete površinskih voda u BiH i zaštite okoliša u skladu sa evropskim standardima – dodao je Andričević.

Ovaj projekat vrijedan 1.590.000 eura, koji finansira Evropska unija, dio je šire podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini u sektoru zaštite okoliša s ciljem da se ubrzaju reforme sektora upravljanja vodnim resursima u BiH kroz pripremu dokumenata usmjerenih na efikasno planiranje i provedbu pravne stečevinu Europske unije (acquis), u ovom slučaju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda i Okvirne direktive o vodama.

Projekat je implementirao konzorcij koji čine SUEZ Consulting, Institut za hidrotehniku Sarajevo i EGIS, saopćeno je iz SUEZ Consultinga.

(Vijesti.ba / Fena)

Podijeli ovaj članak