Home Bosna i Hercegovina Vijeće ministara BiH usvojilo prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa

Vijeće ministara BiH usvojilo prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa

by admin

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po žurnoj proceduri novi tekst Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini Bosne i Hercegovine, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnom praksom u tom području.

Donošenjem ovoga zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava se jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata.

Cilj zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, neovisnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije te jačanje povjerenja građana u institucije Bosne i Hercegovine.

Predloženim zakonom, uz široko definiran sukob interesa sukladno standardima Vijeća Evrope, precizirane su obveze i odgovornosti nositelja javnih funkcija, nespojivosti u obnašanju druge funkcije ili posla uvođenjem jasnih i jedinstvenih pravila koja ograničavaju obnašanje više funkcija ili poslova.

Prijedlog zakona sadrži, među ostalim, odredbe о dužnosti podnošenja izvještaja o finansijskom stanju i imovini nositelja javne funkcije i njegovih bliskih srodnika, provjeri navedenih podataka i javnom objavljivanju registra nositelja javnih funkcija i njihove imovine, kao i odredbe o osnivanju samostalnog, neovisnog sedmočlanog povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH.

Sukladno odredbama ovog zakona nositelj javne funkcije u institucijama dužan je povjerenstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju podnijeti izvještaj o finansijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike, sukladno stanju na dan izbora ili imenovanja, a nakon toga na godišnjem nivou, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Podaci iz javnog registra imovine nositelja javnih funkcija, njihovih bliskih srodnika i povezanih osoba u institucijama na nivou BiH će biti objavljeni na službenoj internetskoj stranici povjerenstva, sukladno važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

(Vijesti.ba)

Možda vas zanima