Home Bosna i Hercegovina Vlada BPK utvrdila prijedlog Budžeta za 2024. godinu

Vlada BPK utvrdila prijedlog Budžeta za 2024. godinu

by admin

Prijedlog Budžeta BPK za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od 65.607.938 KM i u odnosu na nacrt povećan je za iznos od 1.020.700KM, s obzirom da je Vlada BPK Goražde, svojim zaključkom prihvatila prijedloge budžetskih korisnika, odnosno ministarstava, uprava i direkcija.

Kako se navodi u obrazloženju Ministarstva za finansije, uz sagledavanje sveukupne situacije i prioritetnih potreba i projekata, njegovo usaglašavanje proteklo je u međusobnom razumijevanju a, kako je istaknuto, usklađen je sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike te Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godina.

Kada je riječ o prijedlogu Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za fiskalnu 2024.godinu, njegovim odredbama, između ostalog, definisana je struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz budžeta, kao i prioriteti izvršavanja obaveza.

Iz budžeta Vlade BPK Goražde na današnjoj sjednici odobreni su tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 161.400KM Pravo po ovom osnonvu putem javnog poziva ostvarile su 32 neprofitne organizacije a sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti odobrena su u iznosima od 600 do 30.000KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o Agenciji za razvoj, projektovanje i privatizaciju BPK Goražde, kojim se definiše osnivanje Kantonalne agencije čija bi djelatnost bila obavljanje stručnih i drugih poslova koji se odnose na razvoj, javno-privatno partnerstvo, privatizaciju, podršku za privlačenje investicija, koordinaciju i korištenje EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova na nivou kantona, kao i pružanje podrške lokalnom razvoju te saradnja sa dijasporom kroz institucionalnu povezanost u oblastima privrede, sporta, obrazovanja i nauke.

Tom ministarstvu saglasnost je data i na Odluku odobravanju novčanih sredstava na ime realizacije Programa podrške razvoju privatnih preduzeća i poduzetništva za 2023.godinu. Pravo po ovom osnovu ostvarilo je ukupno 16 korisnika za čiju podršku su izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 84.000KM.

U cilju realizacije Sporazuma sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, koji se odnosi na na digitalnu transformaciju obrazovnih i administrativnih procesa u odgojno-obrazovnom sistemu na području BPK, Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kuturu i sport BPK Goražde, data je saglasnost za potpisivanje Ugovora o uspostavljanju i tehničkoj administraciji EMIS sistema sa Aneksom Ugovora o uspostavi EMIS sistema osnovnih i srednjih škola odnosno glavnih komponeneti EMIS web, EMIS print i e-Dnevnik.

Data je saglasnost i na Odluku o ododbravanju 12 tranše novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde za 2023.godinu.

Ministarstvu za boračka pitanja, saglasnost je data za potpisivanje ugovora sa ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde o pružanju usluga prijevoza ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju na prostoru kantona za 2023/20224.godinu.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice utvrđen je i u skupštinsku proceduru upućen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.

(Vijesti.ba)

Možda vas zanima