Vlada FBiH usvojila hitne mjere zbog visokih temperatura!

3 minuta čitanja

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o provođenju mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura.

- OGLAS -

U navedenim uslovima, koji kontinuirano negativno utiču na zdravlje stanovništva, posebno hroničnih bolesnika, trudnice, djeca, radnici koji rade na otvorenom, ali i zdravi mladi ljudi koji veliki dio dana provode na ulici, kao i radno aktivnog stanovništva, Federalno ministarstvo zdravstva ocjenjuje da je, u cilju smanjenja rizika po zdravlje stanovništva, potrebno poduzeti sljedeće preporučene mjere:

• Da radno vrijeme na nivou primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih službi počinje u 07.00 sati ujutro.

- OGLAS -

• Pri pružanju zdravstvenih usluga prioritet imaju hronični bolesnici, mala djeca, trudnice i osobe starije od 65 godina.

• Roditelji koji dovode svoju djecu na vakcinaciju protiv zaraznih bolesti da to urade najkasnije do 10:00 sati ujutro.

- OGLAS -

• Za poslodavce da pomjere početak radnog vremena na 06:00 sati za zaposlene koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru. Ukoliko tehnologija izvođenja radova to ne dozvoljava, treba razmotriti mogućnost da se radovi u periodu od 11 do 18 sati prekinu i nastave nakon 18 sati. Radno vrijeme se može skraćivati ​​srazmjerno štetnom uticaju uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Preporučuje se da se zaposlenim hroničnim pacijentima omogući korištenje godišnjeg odmora u ovom periodu. Poslodavci bi takođe trebali omogućiti zaposlenima da se ležernije oblače u institucijama, kompanijama i državnim organima, kao i da se ležernije oblače na službenim događajima.

• Ustanove koje počinju sa radom u 09:00 pomjeriti početak radnog vremena na 08:00.

• Opštine treba da obezbede besplatnu distribuciju vode za piće na određenim lokacijama.

• U slučaju dužih čekanja na graničnim prelazima, potrebno je obezbijediti distribuciju vode i drugih pića.

• Da se stanovništvo kontinuirano informiše o opštim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbegavanje kretanja od 10 do 17 časova, nošenje široke svijetle odeće, nošenje šešira i naočara, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumacija voća i povrća, ljudi koji putuju da prave češće pauze i češće piju manje količine tečnosti itd.).

• Savjetovati građanima da borave u rashlađenim i klimatizovanim prostorijama, ali da se osigura da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne prelazi 5 stepeni Celzijusa.

Federalno ministarstvo zdravstva će o provođenju ovih mjera izvještavati kantonalna ministarstva zdravstva, kako bi se osigurala provedba navedenih mjera na području kantona, odnosno organizacija načina pružanja zdravstvene zaštite i funkcionisanje zdravstvenih ustanova u uslovima ekstremno visokih temperatura.

Vlada je zadužila resorna federalna ministarstva da utvrde preporučene mjere u uslovima ekstremno visokih temperatura i da nalože njihovu primjenu na nižim nivoima vlasti, saopćeno je iz Ministarstva zdravstva FBiH.

(Vijesti.ba)

Podijeli ovaj članak