Vlada FBiH usvojila izmjene zakona kako bi se spasio život dječaka Adnana Šemića

2 minuta čitanja

Člankom 20. Zakona propisano je da se uzimanje organa odnosno tkiva od živog darivatelja, može provoditi u korist primatelja organa odnosno tkiva samo u slučaju rodbinske veze. Pod rodbinskom vezom smatraju se roditelji, djeca, brat odnosno sestra, krvni srodnici, te srodnici po tazbini koji su punoljetni i duševno zdravi i poslovno sposobni za davanje pristanka za uzimanje organa i tkiva.

- OGLAS -

Dopunom Zakona se predviđa uvođenje izuzeća u ovom članku. Time se otvara mogućnost transplantacije i sa živog nesrodnog darivatelja, ali samo u određenim okolnostima, kad postoji opravdana potreba i pod strogo zakonom utvrđenim uvjetima. Zakonskim reguliranjem izuzeća, cilj je otkloniti i potencijalne opasnosti od trgovine, to jest kupoprodaje ljudskih organa.

Žurnu izmjenu Zakona o transplantaciji organa i tkiva u FBiH zatražio je Kolegij Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zaključkom od 08.07.2024. godine i zadužio Vladu Federacije BiH odnosno Federalno ministarstvo zdravstva da do 10. jula Parlamentu dostavi izmjene tog zakona. Time bi se omogućila „transplantacija oboljelim osobama bez ograničenja u smislu rodbinskih veza pogodnih za darivanje, odnosno da donor može biti punoljetna zdrava osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost ili da zakon predvidi izuzetke“.

- OGLAS -

Vlada Federacije BiH je prihvatila reguliranje izuzeća.

– Stoga se dopunama Zakona pokušava, na objektivan način, omogućiti uzimanje organa odnosno tkiva od nesrodnog živog darivatelja i to isključivo i jedino kao izuzeće, uz primjenu određenih pravila i postavljenih uvjeta. Tako se uz etičko povjerenstvo, normira i formiranje multidisciplinarnog stručnog tima koji će, kao određena pomoć etičkom povjerenstvu, imati primarnu ulogu i zadatak baviti se, procijeniti i analizirati razloge darivanja organa. Multidisciplinarni stručni tim se formira za svaku transplantaciju posebno i odnosi se samo na predviđeni zahvat kod nesrodnog živog darivatelja – saoćeno je iz Federalnog ministarstva zdravstva.

- OGLAS -

(Vijesti.ba)

Podijeli ovaj članak