Home Bosna i Hercegovina Zbog olujnog vjetra i obilnih padavina civilna zaštita objavila koje preventivne mjere poduzeti

Zbog olujnog vjetra i obilnih padavina civilna zaštita objavila koje preventivne mjere poduzeti

by admin

Kantonalna uprava civilne zaštite izdala je niz upozorenje za poduzimanje preventivnih mjera zbog narandžastog meteoalarma koji je na snazi zbog vjetra olujne jačine i obilnih padavina.

S obzirom da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao NARANDŽASTO UPOZORENJE za jak vjetar južnog smjera i da se očekuju udari vjetra južnog smjera od 50 do 70 km/h, a na planinama i visoravnima do 90 km/h u vremenskom intervalu od 10.02.2024. godine od  00:00 sati do 11.02.2024. godine do 10:00 sati  na području cijele Bosne i Hrecegovine, kao i za obilne padavine za područje Hercegovine i jugozapad Bosne za od 10.02.2024. godine od 15:00 sati do 11.02.2024. godine do 21:00 sat kojima može biti pogođeno i područje Kantona Sarajevo, iz Kantonalne uprave civilne zaštite upozoravaju sva pravna i  fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od jakog vjetra i kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene jake udare vjetra i kišne padavine) jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od jakih udara vjetra i poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apeluju na pravna lica koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogle pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i sl. i time ugroziti sigurnost prolaznika.

Također, apeluju sugrađanima da na svojim balkonima i druge otvorene prostore ne ostavljaju predmete koji bi mogli usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja.

“Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo DA ODMAH stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile SPREMNE KAO SNAGE PRVOG ODGOVORA, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće jake udare vjetra i obilnije kišne padavine na području svojih općina. Napominjemo, navedene subjekte, da su dužni ODMAH ČIM primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan”, navodi se u saopćenju.

(Vijesti.ba)

Možda vas zanima